Pågående arbeten på Furunäset

Pågående arbeten på Furunäset: Rivningsarbete längs Borgen och Pirevas VA-arbeten.


Rivningsarbete

I september kommer BD bygg att riva två betongaltaner längs Borgens fasad.

Rivningsarbetet beräknas pågå under tre veckor. Denna rivning kommer att ske genom sågning av betong, eventuellt även bilning och därtill en del maskiner som lastare och lastbil. Arbetet kommer att medföra buller, vibrationer och damm i och med att betongaltanen är sammangjuten med husets fasad.

Vi ber om överseende under rivningsperioden.


Pågående arbeten med VA-ledningar

Pireva som genomför vattenledningsprojektet och gräver i området befinner sig i korsningen Karl Grankvist väg/Hampas gränd. Hampas gränd kommer att grävas av vid den aktuella korsningen. Arbetet kommer mest troligt fortsätta i riktning upp mot Borgen.


Aktuella uppdateringar finns via Pireva:
Klicka här för att komma till Pirevas hemsida

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter under byggtiden.

Följ oss