Piteå Näringsfastigheter söker ny VD

Foto: Anders Westergren.

Nu söker vi en driven ledare som lockas av utmaningen att ta en nyckelroll i tillväxten av Piteå och dess näringsliv. Sista ansökningsdatum: 3 september 2023.

Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) är moderbolag i en koncern bestående av 10 dotterbolag. PnF är i sin tur ett dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB som är helägt av Piteå kommun. Idag har PnF-koncernen 18 anställda och omsätter ca 155 mkr. Bolaget uppför, äger, förvärvar, förvaltar och avyttrar fastigheter för främst industri-, utbildnings- och kontorsverksamhet. Sammantaget förvaltas ca 180 000 m2 fördelat på 40 fastigheter. Kontoret är beläget i företagsbyn som vi själva äger och förvaltar – Furunäset Företagsby. PnF ingår tillsammans med övriga delar av Piteå kommunkoncern som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv.


Din roll

Som VD ansvarar du för bolagets hela verksamhet enligt aktiebolagslagen (ABL) och ditt uppdrag blir att leda verksamheten och verkställa styrelsens beslut. Du har övergripande resultat- och ledningsansvar och rapporterar direkt till styrelsen. Du kommer även att ha ansvar för att hantera kommunikationen mot näringsliv, kommunala verksamheter och media. Rollen innefattar både operativa, taktiska och strategiska frågor och ditt uppdrag är att utveckla PnFs fastighetstrategi med fokus på långsiktig tillväxt.

I denna befattning kommer du även att ingå i PIKABs VD-grupp som ger dig en personlig utveckling och ett bollplank i operativa och strategiska frågor.


Vem är du

Du har flerårig erfarenhet från ledande befattning(ar), att motivera medarbetare och har haft en drivande roll i strategiskt arbete för vidareutveckling av verksamhet(er) mot uppsatta mål. 

För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en trygg, lyhörd och kommunikativ ledare som kan inspirera och motivera dina medarbetare. Att se dina medarbetares potential och vara delaktig i deras utveckling är självklart för dig. Du är affärsmässig i ditt arbetssätt och skicklig på att skapa långsiktiga relationer på alla nivåer i och utanför organisationen. Stor vikt kommer läggas på din personliga lämplighet.

Förväntningarna på dig kommer från många håll och vi ser därför att du trivs i en utåtriktad roll och känner dig bekväm i dialogen med såväl medarbetare som näringsliv, politiker och media. Du är intresserad av att ständigt utveckla verksamheten inom de ramar som råder och brinner för att utveckla Piteå och dess näringsliv. 


Visst låter det intressant?

Läs mer om oss på  www.pnf.se


Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Rekryteringsassistent Malin Isaksson på rekryteringsföretaget Terminalen Executive and Specialist Search. Telefonnummer 0730-45 87 20 eller via e-post malin.isaksson@terminalen.nu

Om du är från annan ort och vill flytta till placeringsorten (Piteå) så hjälper vi självklart dig och din familj med dom praktiska frågorna som kan uppstå genom vårt samarbete med Terminal 5 Relocation www.terminal5.nu

Välkommen med din ansökan senast den 3 september 2023 via www.terminalen.nu/rekryteringar

Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller brev.

Följ oss