PnF förvärvar återstående andelar i fastigheten Stadsvapnet

Nu är det klart: Kommunfullmäktige i Piteå har godkänt att Piteå Näringsfastigheter AB förvärvar återstående 49 procent av andelarna i KB Stadsvapnet.

Beslutet togs av Kommunfullmäktige 19 mars och innebär att PnF under våren blir ensam ägare av fastigheten. Säljare är Norra Ringen AB, en del av Wallsténföretagen.
– Vi har haft ett gott samarbete genom åren med Wallsténföretagen och även i denna process har vi haft en bra dialog. Som ensam ägare får vi framöver möjlighet att arbeta mer långsiktigt, strategiskt och aktivt med fastigheten, vilket bidrar till Piteås näringsliv, säger Björn Lundberg, VD för PnF.

Bakgrund
Sedan flera år tillbaka äger kommanditbolaget KB Stadsvapnet fastigheten. Två bolagsmän utgör ägare: Med 51 % har Piteå Näringsfastigheter AB varit majoritetsandelsägare, så kallad komplementär
ägare. Med 49 % har Norra Ringen AB varit minoritetsägare, så kallad kommanditdelägare.


Vid frågor vänligen kontakta:
Björn Lundberg, VD, PnF
0911-933 81
bjorn.lundberg@pnf.se

Patric Lundström, Styrelseordförande, PnF
0911 69 60 01
073-514 05 21
patric.lundstrom@pitea.se

Följ oss