PnF hälsar på ALS Geochemistry

David Berglund, affärsutvecklings-och kundchef.
"Vi provbereder på plats i Öjebyn, sedan skickar vi en liten representativ split av provet till bland annat vårt analyslabb på Irland där de flesta analyser utförs", berättar David Berglund.

Det globala bolaget i Öjebyn

ALS Geochemistry ligger lite dolt till längs Hammarvägen, men i branschen för gruv- och prospekteringsindustrin är företaget långt ifrån en doldis. Företagets utvecklingsresa är spännande: Från två anställda i mitten på 90-talet till cirka 60 anställda idag på labbet i Öjebyn.
– Bland våra kunder märks flera stora bolag, men också en uppsjö av mindre aktörer, säger David Berglund, ansvarig för affärsutveckling och kundrelationer på ALS Geochemistry i Öjebyn.

Öhns industriområde rymmer många företag och branscher. På Hammarvägen 22 äger PnF ett par fastigheter och en av hyresgästerna är ALS Geochemistry. 

Laboratoriet startade 1995 på Kabelgatan i Öjebyn. Genom åren har relationen till både Öjebyn och hyresvärden PnF bestått. Företaget har drivits av två olika bolag och 2004 köptes det upp av ALS Global. Företaget i Öjebyn tillhör divisionen Geochemistry som är leverantör av geokemiska analyser för den globala gruvindustrin.
– Enbart i vår region som berör Europa och Afrika finns idag drygt 20 labb och globalt finns bolaget i över 65 länder och med mer än 17 000 anställda, berättar David Berglund. 


Han ansvarar för affärsutveckling och kundrelationer. Det kan handla om att besvara frågor om företagets metoder, skriva offerter och kontrakt. Stort fokus ligger på att vårda befintliga kundrelationer och se på nya affärsutvecklingsmöjligheter. 


Vägledande kriterier

Säkerhet, kvalitet och leveranstid är vägledande kriterier för ALS Geochemistry. Kunder som beställer företagets tjänster söker ofta säkerhet och/eller garanti för kommande investeringar och borrningar. Utarbetade analyspaket finns att beställa.
– Vi är ett globalt bolag som servar gruv- och prospekteringsindustrin med provberedning och analys av kunders prov. Det kan handla om alltifrån borrkärnor till allt som berör gruvor och prospektering av metaller och mineraler.


Provbereder i Öjebyn

Laboratoriet är ett provberedningslabb som tar emot prover för beredning inför analys.
– Vi provbereder på plats i Öjebyn, sedan skickar vi en liten representativ split av provet till bland annat vårt analyslabb på Irland där de flesta analyser utförs. Vi utför dock en analys i Öjebyn, berättar David och fortsätter:
– Vi har strikta kvalitetsprogram för att garantera kvalitén på analyserna. Proverna får inte kontamineras, det vill säga proverna måste hanteras varsamt eftersom det är mycket arbete och pengar nedlagt på borrning/provtagning. När analyserna är utförda skickas resultat och certifikat ut till kund. 


Mycket att göra

Tillvägagångssättet i Öjebyn är en del av ALS modell: mindre labb gör provberedning och vidare analys görs av specifika, större laboratorier runtom i världen. Upplägget möjliggör den senaste analysutrustningen och expertisen.
– Ofta är det jättebråttom. Kunder kan stå ute i skogen med en borrigg och vänta på resultaten. Många vill också publicera resultaten för att få in medel för framtida investeringar. En stor del av våra kunder är utländska prospekteringsbolag.


Guld, järn och basmetaller

Precis som i de flesta branscher styr efterfrågan trender. Guld, järn och basmetaller står alltid högt upp i efterfrågade analyser. I ropet just nu är sällsynta jordartsmetaller (så kallade Rare-Earth elements) och även alla batterimineraler. 

David som var med och startade laboratoriet på 90-talet har upplevt många upp- och nedgångar i branschen. Utvecklingsresan som pågått under närmare 30 år är omfattande. 
– Det är en rolig bransch där det händer mycket. Det känns fint att vi får fortsätta utvecklas och växa.

ALS Geochemistry i Öjebyn hyr cirka 1 100 kvadratmeter av PnF, både kontor och stor industrilokal för provberedning.

FAKTA: ALS Geochemistry

  • Laboratoriet i Öjebyn tillhör divisionen ALS Geochemistry med fyra laboratorier i Norden, två i Sverige och två i Finland. För tillfället finns också ett femte laboratorium på Grönland som startades 2022.
  • ALS har även stora miljölabb i bland annat Luleå och Danderyd där man analyserar allt från jord/vattenprover till exempelvis läkemedel.
  • ALS Geochemistry i Öjebyn hyr cirka 1 100 kvadratmeter av PnF, både kontor och stor industrilokal för provberedning.

Följ oss