PnF hälsar på: Samtal till hälsa

Ester Hellström är den nyblivna egenföretagaren som följde både sitt hjärta och sin inre kompass genom att starta privat samtalsmottagning. I Furuvalet tar hon emot människor som genom samtalsterapi söker vägar till en bättre hälsa. För den egna utvecklingen betyder företaget mycket.

På våning 2 i Furuvalvet har Ester Hellström inrett ett samtalsrum för den egna verksamheten. Färgvalen går ton i ton i beige, grått och vitt. Lokalen är luftig och ger utrymme för öppna samtal och frågor om vägval i livet. Drivkraften bakom det egna företaget bottnar i en dröm om att få vara fri och flexibel med möjlighet att bestämma över bland annat arbetstid.
– Friheten lockade och jag kände att jag inte har något att förlora.

Hjälpa människor
Idén och konceptet bakom Samtal till hälsa handlar om att hjälpa människor till bättre psykisk hälsa. Företaget är ett komplement och alternativ till vården.
– Psykisk ohälsa ökar i samhället och det kan vara svårt att få rätt hjälp. En del vill kanske bara komma på ett samtal, medan andra känner behov av två samtal i veckan. Jag kan vara flexibel utifrån personers olika behov.
När Ester träffar en klient för första gången poängterar hon betydelsen av att arbeta tillsammans som ett team.
– För mig är det viktigt att lyfta fram att jag inte är en expert som sitter inne med alla lösningar.  Klienten är expert på sitt liv och jag har mer koll på metoder och verktyg för att kunna nå fram till en förändring. Tillsammans kan vi vända och vrida på stenar, lägga pussel, och hitta en väg framåt. Den som kommer till mig har makten över sitt liv.

Videosamtal
Ester vill finnas till även för människor som inte identifierar sina problem som psykisk ohälsa. Det kan handla om sorgearbete, en livskris eller en plötslig händelse som man söker utveckling kring.
– Man kanske vill gå i terapi för att bli den bästa versionen av sig själv. Nästan som att bli coachad.

Med syfte att underlätta för den som söker hjälp erbjuder samtalsmottagningen också videosamtal.
– Många föredrar samtal via digital plattform, steget att träffas fysiskt kan bli för överväldigande, berättar Ester. Vissa föredrar också det digitala mötet av praktiska skäl.

På ett djupare plan
Ester har 20 års erfarenhet som socionom där samtal med människor varit en central inriktning. Utifrån tidigare erfarenhet som kurator har hon känt en längtan om att få hjälpa människor på ett djupare plan och i terapiform. Hon har studerat grundläggande psykoterapiterapiutbildning med bland annat kognitiv beteendeterapi som inriktning.
– När man jobbar terapeutiskt vill man nå en förändring. Då behöver klienten som söker hjälp också göra ett jobb. Jag får vara personen som löser upp knutar eller med frågeställningar visa på en riktning.

Skräddarsyr upplägg
Alla terapeuter vid Samtal till hälsa är utbildade inom kognitiv beteendeterapi och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Den sistnämnda handlar lite förenklat om att utforska känslor som individen ofta inte har kontakt med för att bättre kunna lyssna in behov.
– Utifrån vad klienten berättar vid första mötet försöker jag skräddarsy ett upplägg som tar individen vidare.

Vad ger dig glädje i ditt arbete?
– Den största glädjen är att få möta människor och att få se dem växa. Jag får möta otroligt många olika människor och jag lär mig mycket längs vägen.
– Jag blir också ödmjuk. De flesta människor kämpar verkligen på så gott de kan utifrån sina förutsättningar.


Vuxit som människa
När Ester summerar sitt första år som egenföretagare gör hon det med följande insikt.
– Visst kan det vara tryggare att vara anställd, men som egenföretagare har jag lärt mig att man klarar mer än vad man tror och det är extremt roligt att vara egenföretagare. Man ångrar sällan att göra det som känns svårt och lite ovant. Jag har vuxit som människa och jag tror mer på mig själv.

FAKTA

  • Grundare: Ester Hellström.
  • Ester är utbildad socionom med 20 års erfarenhet. Hon arbetar med evidensbaserad behandling med inriktning Kognitiv beteendeterapi och Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
  • I företaget ingår även ett nätverk av ytterligare fyra terapeuter från olika delar av landet.
  • Samtal till hälsa är en privat samtalsmottagning som erbjuder individualterapi, parterapi, föreläsningar samt även samarbeten med företag och organisationer.
  • Samtalsterapi sker via fysiska och digitala träffar. Ester håller i både fysiska och digitala samtal, medan övriga terapeuter enbart erbjuder digitala träffar.

Följ oss