PnF Planerar att köpa andelar av Stadsvapnet

Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) har för avsikt att under våren köpa
resterande andelar av fastigheten Stadsvapnet, som bland annat inrymmer
Åhléns, Bishops Arms och Korpen.
– Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med utveckling av våra fastigheter.
Att köpa resterande andelar i Stadsvapnet ger oss möjlighet att göra det även
med denna fastighet, säger Björn Lundberg, VD, PnF.


Fastigheten Stadsvapnet ligger mitt i centrala Piteå och inrymmer flera olika hyresgäster, allt från
företag inom hotell- och restaurangbranschen till Piteå kommun, såväl handel som kontor.
Sedan flera år tillbaka äger kommanditbolaget KB Stadsvapnet fastigheten. Två bolagsmän utgör
ägare: Med 51 % är Piteå Näringsfastigheter AB majoritetsandelsägare, så kallad komplementär
ägare. Med 49 % är Norra Ringen AB minoritetsägare, så kallad kommanditdelägare.Samarbetet har fungerat bra genom åren och har bland annat handlat om att fylla huset med
hyresgäster samt att vidareutveckla fastigheten.

Idag har fastigheten låg till ingen vakansgrad och PnF, som redan i dagsläget hanterar all drift och
hyresfrågor, ser fördelar med att återigen bli ensam ägare.
– Vi har en bra dialog med kommanditdelägaren Norra Ringen AB och dess ägare Wallsténföretagen.
Vi hoppas kunna slutföra köpet under våren och vår intention är att köpet ska ge oss vidare
förutsättningar att arbeta med strategiska investeringar och mål, säger Björn Lundberg.


Patric Lundström, styrelseordförande för PnF, menar att det tilltänkta köpet går i linje med
ambitionen att gå från ett förvaltande ägande till ett mer aktivt ägande av näringsfastigheter.
– Vi ska inte vara rädda för att avyttra, förvärva eller bygga näringsfastigheter. På så sätt blir vi en
möjliggörare för näringslivet i Piteå, säger han.


Frågan om PnF:s förvärv av Stadsvapnet har behandlats av PnF:s styrelse och av styrelsen för Piteå
Kommunföretag AB (PIKAB). Frågan kommer också att behandlas av Kommunfullmäktige i Piteå som
tar slutgiltigt beslut kring ett eventuellt förvärv.

Vid frågor vänligen kontakta:
Björn Lundberg, VD, PnF
0911-933 81
bjorn.lundberg@pnf.se

Patric Lundström, Styrelseordförande, PnF
0911 69 60 01
073-514 05 21
patric.lundstrom@pitea.se

Följ oss