Räddningstjänsten och Polisens nya lokaler har invigts

blaljus_band  Vid årsskiftet flyttade Polisen in i samma lokaler som Räddningstjänsten på Kolungsvägen. Nu har de gemensamma lokalerna invigts. På plats för att förrätta invigningen var Länspolismästaren Håkan Karlsson, Räddningschefen Torbjörn Johansson och kommunalrådet Helena Stenberg. Under invigningen gick det inte att ta miste på att alla var mer än nöjda med de nya gemensamma lokalerna. - Allt började med att PNF:s VD Jan Jonsson ringde mig och föreslog ett samnyttjande av lokalerna, säger Länspolismästaren Håkan Karlsson. Ett samtal som skulle visa sig lyckat, på många sätt. - Tillsammans har vi hittat en lösning som blivit bra för alla parter, fortsätter Håkan. Minst lika nöjd med resultatet är Räddningschefen Torbjörn Johansson. - PNF har hjälpt till på ett mycket bra sätt. Nu har vi tillsammans fått jättefina lokaler i och med att de gamla har rustats upp och förbättrats. Samordningen av lokalerna har gett mängder av vinster. Förutom ändamålsenligare lokaler samnyttjar Polisen och Räddningstjänsten personalrum och träningslokaler. De två yrkeskårerna träffas naturligt och lär känna varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Att genomföra gemensamma utbildningar har också blivit enklare och mindre tidskrävande. - Piteå är den första stora kommunen i Norrbotten med vad man i folkmun kallar för ett blåljushus. Den här lösningen är bra för alla, vi och Räddningstjänsten lär mycket av varandra och skattemedlen används betydligt effektivare, menar Håkan. blaljus_tavla I samband med invigningen passade PNF på att överlämna en tavla som invigningspresent. - Vi ville ge er ett nytt helikopterperspektiv, skojade Jan Jonsson innan han överräckte en flygfototavla över de nya lokalerna.

Följ oss