RISE användarupplevelser skapar nyfikenhet för innovation

Gänget på RISE användarupplevelser i Piteå. På Acustium har verksamheten haft sitt hem sedan området byggdes. Från vänster: Johan Fagerlönn, Hanna Rönntoft, Tove Cullhed, Elin Hollström, Kristin Hammarberg, Anders Hellin och Britta Elfving Persson.

Välkommen till RISE enhet för användarupplevelser på Acusticum i Piteå. Här jobbar en grupp forskare, designers och utvecklare med innovativa lösningar för såväl samhälle som näringsliv.
I centrum står alltid användarens upplevelse.


Det som tidigare var Interactive Institiute är sedan 2020 en del av RISE Research Institutes of Sweden och enheten användarupplevelser som även finns i Umeå, Kista och Göteborg.
På kontoret i Piteå arbetar åtta personer med projekt inom interaktionsdesign, visualisering och användarcentrerad utveckling. Verksamheten har haft sitt hem på Acusticum sedan området byggdes.
– Vi jobbar med allt från offentlig sektor till små mikroföretag och stora industrikoncerner.
På alla platser där det finns människor, berättar Britta Elfving Persson, projektledare.


Glädje och drivkraft för framtiden
Drivkraften är att arbeta utifrån användaren och användarens behov. Uppdragen kan handla om att leda innovationsprocesser, göra användarstudier, ta fram prototyper eller utvärdera nya och befintliga lösningar. På kontoret finns även ett tekniklabb med möjlighet för företag och organisationer att inspireras och testa ny teknik.


RISE användarupplevelser jobbar till exempel med mikroföretag i besöksnäringen för att ta fram lösningar som förhöjer besökarens upplevelse.
– Vi använder ofta befintlig teknik och sätter den i nya sammanhang där den kommer till nytta för en speciell grupp, säger Britta Elfving Persson.


Andra projekt ger en hint om framtidens tekniklösningar. Johan Fagerlönn, senior forskare, jobbar till exempel med forskning som handlar om samspelet mellan människor och självkörande fordon, i samarbete med fordonsindustrin. Ett annat sammanhang kan vara att utforma nya gränssnitt för kontrollrumsmiljöer inom processindustri eller gruvnäring.
– Vi undersöker vilka behov som finns och utformar sedan prototyper som vi testar på plats tillsammans med de som berörs. I slutänden kan resultatet från ett projekt landa i riktlinjer för interaktion och design för framtida produkter och tjänster.


Skapar fina möten inom äldrevården
I ett projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse utvecklar RISE sätt att tillgängliggöra äldres livsberättelser i mötet med personal och vikarier inom äldrevården. Syftet med berättelserna är att personalen ska en få djupare insikt om vem de vårdar. Problemet idag är att dessa ofta blir liggande i en pärm och inte är tillgängliga i det dagliga mötet.
– Vi jobbar med att göra berättelserna levande i nuet. Det kan handla om att en sak, en bild eller ett musikstycke får ligga till grund för samtalet. Det viktigaste är att hitta lösningar som passar individen och skapa ett fint möte, säger Elin Hollström, projektledare.


Meningsfullt, lärorikt och hållbart
I den sammansvetsade personalgruppen förenas olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Den gemensamma drivkraften är att arbeta med människor, konkret och utifrån varje enskilt behov.
– Vi kommer väldigt nära verkligheten med det vi gör och vi lär oss nya saker hela tiden både i mötet med kollegor och uppdragsgivare, säger Britta Elfving Persson.


Den övergripande ambitionen är att stötta företag och inspirera företag och organisationer till innovation och utveckling. Slutresultatet ska gynna både människor och samhället i stort, på ett hållbart sätt.
– Att skapa hållbara lösningar är nära kopplat både till vårt uppdrag och vår kultur, säger Johan Fagerlönn.

Fakta

  • RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut med cirka 3000 anställda medarbetare över hela landet. Som en innovationspartner för hela samhället hjälper RISE till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Detta i samarbete med och på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor. RISE har också ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i deras innovationsprocesser.
  • Enheten användarupplevelser har åtta medarbetare i Piteå och finns även i Umeå, Göteborg och Kista.
  • Verksamheten finansieras till stor del med forskningsmedel och genom direktuppdrag.

Följ oss