Så hanterar PnF Coronapandemin

För oss på Piteå Näringsfastigheter AB är det viktigt att du som hyresgäst, eller besökare till någon av våra byggnader, känner dig trygg. I rollen som fastighetsägare tar vi ett extra stort ansvar med att hålla allmänna ytor städade och i gott skick under pandemin. Vi är följsamma när det kommer till myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med de rekommendationer som för tillfället är aktuella. Inom bolaget har vi en löpande dialog om åtgärder till följd av Covid-19 och har god beredskap för att snabbt kunna anpassa åtgärderna efter olika scenarion. Vad gäller för oss hyresgäster som har delade gemensamma ytor med andra hyresgäster? Vi uppmanar alla våra hyresgäster att respektera och följa restriktioner och allmänna råd. Utöver det har vi satt upp skyltar som påminner just om detta. Vi har även installerat automater för handsprit i alla våra gemensamma utrymmen i vårt fastighetsbestånd, t.ex. vid entréer, konferensrum och fikarum. Automaterna är av varianten som inte kräver beröring. Städningen av gemensamma ytor har vi ökat på vissa utsatta ställen där det funnits behov av det. Städning Städfrekvensen i våra byggnader har ökats och vi har identifierat fokusområden som får ökad tillsyn och städ. Dessa områden är bland andra handtag, trappräcken och strömbrytare. Extra fokus läggs även på att städa hygienutrymmen så som allmänna kök/pentryn och toaletter. Åtgärder som vidtagits på det egna kontoret Vi håller det egna kontoret fortsatt öppet för besökare men för att minska risken för att smitta tar sig in på kontoret har vi dörren låst och besökare ombes ringa på. En ringklocka finns utanför entrédörren som du ringer på för att få kontakt. Majoriteten av PnFs medarbetare på kontoret jobbar hemifrån för att bereda plats för de som verkligen behöver vara på kontoret och att de då har möjlighet att hålla avstånd. Besök som är absolut nödvändiga så som utlämning / inlämning av nycklar prioriteras. Sådant besök ska helst föranmälas till info@pnf.se samt sker med hänsyn till gällande restriktioner - kom symtomfri, håll avstånd, bär gärna munskydd, tvätta och sprita händerna före och efter besöket. I största utsträckning avstår vi fysiska möten och använder oss i stället av digitala möteskanaler, vi gör inte heller några onödiga resor. Allt för att skapa en trygg miljö för våra medarbetare men även för er hyresgäster. Hur kan jag få kontakt med personal på PnF? All personal på Piteå Näringsfastigheter, som har möjlighet till det, har jobbat hemifrån sedan oktober 2020 och fortsätter med det så länge det finns skäl till det. Vårt arbete fortsätter, trots det, oförändrat och du kan nå vår personal via telefon eller mail precis som vanligt. Likaså kan du använda dig av formuläret för felanmälan och jourtelefonnumret 0911-933 66. I största möjliga mån genomför vi möten digitalt och gör e-signeringar av kontrakt. Om fysiska möten måste genomföras är inriktningen att träffas med en representant från vardera bolag istället för fler. Vår driftpersonal fortsätter att besöka våra fastigheter och byggnader för att uppfylla den service som behövs för våra hyresgäster. Vi bär alla ett ansvar att och vår personal följer rutiner i våra uppdrag för att förhindra smitta av Covid-19. Lokalvisningar under Coronapandemin Vi erbjuder fortsatt fysiska visningar av våra lediga lokaler men om så önskas kan vi även erbjuda digitala visningar. Om du eller någon i ditt hushåll har insjuknat i Covid-19 eller uppvisar symptom av Covid-19, ber vi dig vänligen boka om din visning alternativt att du begär en digital visning. Under våra fysiska visningar så ser vi till att hålla avstånd, undviker att ta i hand och vi ser till att handsprit alltid finns tillgängligt. Vårt företag hyr lokaler av er och alla våra medarbetare jobbar hemifrån, bör vi meddela det till er? Utifrån ett miljömässigt perspektiv likaså ekonomisk och skadeperspektiv så kan det vara en god idé att höra av sig till oss. Vi kan då t.ex. justera ventilation och värme under tiden ni är frånvarande samt se till att det kommer igång när det är dags att jobba från kontoret igen. Med anledning av Corona har mitt företag svårt att betala hyran, vad kan PnF hjälpa oss med? Vi uppmanar er att ta kontakt med oss för att se om det finns något vi kan hjälpa till med. Det finns också en del stöd som du som företagare kan söka utöver det stöd vi kan erbjuda. Vänd dig då till Näringslivsavdelningen på Piteå Kommun, här hittar du deras kontaktuppgifter. Hälsningar Piteå Näringsfastigheter

Följ oss