Spännande tider för Norrbotniabanan

Han var med om att göra Acusticum på Berget till verklighet. Nu är Gusten Granström tillbaka i huset, som hyresgäst och i rollen som VD för Norrbotniabanan. – Vi står inför stora och fantastiskt roliga utmaningar. Den tidigare kommunchefen Gusten Granström har varit VD för  Norrbotniabanan sedan bolaget bildades för omkring tio år sedan. Sedan ett år tillbaka har han sitt kontor på andra våningen i Hus 4 på Berget, i den byggnad han var delaktig i att planera för och uppföra under sin tid hos Piteå kommun. – Det känns bra att sitta här, det är en trevlig miljö och det finns även fina fördelar företagsmässigt. Ett långsiktigt och komplicerat projekt Norrbotniabanan AB verkar för att, tillsammans med Trafikverket och Norrbotniagruppen, förverkliga den 27 mil långa kustnära järnväg som planeras mellan Umeå och Luleå. För Norrbotniabanan AB handlar det om att skapa en juridisk och organisatorisk plattform som tydligt visar att regionen har ambitioner och ett genuint engagemang att bygga banan. I stora drag innebär det att ordna fram de ca 30 miljarder kronor som krävs. – Att bygga järnväg tar tid och är komplicerat i alla avseenden. Det krävs långsiktighet, tålamod och ett stort nätverk. Den i särklass största utmaningen är att säkra finansieringen av hela sträckan långsiktigt, säger Gusten Granström som förklarar att arbetet är indelat i etapper. Trafikverket jobbar just nu med detaljplanering och förberedelser för sträckan Umeå-Skellefteå, vilket ska vara klart under 2020. – Byggstarten har förberetts under ett år och inom kort påbörjar vi upphandlingen för att bygga den första sträckan på ungefär 1,5 mil. Det är ett viktigt steg att komma igång rent praktiskt, och det gör vi nu. [caption id="attachment_3354" align="alignnone" width="796"] Foto: Wikipedia[/caption] Stora investeringar i norr Planen är att sträckan mellan Umeå och Skellefteå ska vara klar omkring 2025. De 7 miljarder som hittills är i hamn räcker för att komma ungefär halvvägs. För att nå hela vägen krävs ungefär lika mycket. – Just nu är det verkstad för att komma till Skellefteå, sedan handlar det om att plöja för fortsättningen och att säkra finansieringen för hela sträckan upp till Luleå, säger Gusten Granström. Norrbotniabanan ska göra det möjligt att resa, arbetspendla och inte minst transportera gods. Kritiska röster har alltid funnits men Gusten Granström ser att det har utvecklats en allt större insikt om fördelarna med att bygga järnvägen. – Det görs enorma investeringar i Norr- och Västerbotten just nu, med batterifabriken och Markbygdenprojektet som goda exempel, säger Gusten som ser att man i Europa är mycket medvetna om norra Sveriges betydelse, vilket bådar gott inför framtiden. – Även om vi går en sämre konjunktur till mötes är jag övertygad om att vi kommer att ha en regional högkonjunktur här uppe under ganska många år, säger Gusten Granström som även för egen del upplever medvind i sitt arbete just nu. – Jag har precis haft ett jättebra möte med infrastrukturministern och ska snart träffa departementet, vilket är ett jättestort steg för att komma framåt. Jag har ett jättespännande jobb. Fakta Norrbotniabanan Huvudmännen kring järnvägsprojektet är Norrbotniabanan AB och Trafikverket. Norrbotniabanan AB jobbar för att ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform och för att visa allvaret i regionens ambition och starka engagemang för att genomföra projektet. Trafikverket ansvarar för att utreda och planera banan samt för att bygga och underhålla den. Kring järnvägsprojektet Norrbotniabanan finns dessutom intresseorganisationen Norrbotniagruppen som arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattare på olika nivåer. Norrbotniabanan AB bildades 2008 och ägs av Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda. Källa: norrbotniabanan.se

Följ oss