Acusticum-spiran målas om

Bilden visar en stor byggnad med övervägande del glasfasad. I toppen syns en hög spira.

Nu är det dags för ett efterlängtat underhåll av ett av Piteås mest ikoniska landmärken: Acusticum-spiran. För första gången sedan byggnationen 2003-2004 ska den 75 meter höga spiran få ny färg. Arbetet kommer att genomföras av certifierade yrkesklättrare.

Projektet leds av BD Bygg på uppdrag av fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter. Underentreprenör är V. Pro, ett företag från Göteborg som är specialiserat på underhållsarbeten på hög höjd. Arbetet påbörjas denna vecka och omfattar flera viktiga moment såsom skrapning, fogning och målning.
– Det är dags att spiran får genomgå renoveringsarbete. Det är viktigt att den underhålls för att stå emot yttre påfrestningar som väder och vind, säger Björn Lundberg, VD på Piteå Näringsfastigheter. 
– Vi vill också att den ska vara fin och representativ för hela Piteå.


Underhållsarbetet innebär stora utmaningar som kräver både expertis och noggranna förberedelser. Erik Larsson, VD på BD Bygg, berättar att projektet har föregåtts av flera månaders planering med fokus på arbetsmiljösäkerhet.
– Vi har en nära dialog med V. Pro. Tillsammans har vi arbetat med riskbedömning och säkerhet, säger han. 
– Det här är ett unikt uppdrag och det känns fint att få bidra till uppdateringen av ett av Piteås landmärken.


V. Pro använder metoden industrial rope access med certifierade yrkesklättrare som är erfarna hantverkare. Företaget, baserat i Göteborg, arbetar med höghöjdsuppdrag över hela Norden. 


För Acusticum-projektet har de samlat ett team med erforderlig kompetens inom plåtslagning, fogning och målning samt säkerhetskontroll från marknivå. Teamet kommer att tvätta, skrapa, foga, slipa och slutligen måla spiran med tre lager färg.
– Alla metoder som genomförs på hög höjd utförs fackmannamässigt och vi kommer även att skydda området uppe på taket runt spiran med staket, trots att allt sitter fast och är säkert förankrat, säger Thomas Olofsson, VD, V Pro.


– Det är både utmanande och intressant att genomföra detta arbete. Vi har många olika byggnader i vårt bestånd med varierande underhållsbehov, och spiran är definitivt en av de mest krävande. 
Vi hoppas förstås på bra väder för både klättrarna och målningsarbetet, säger Björn Lundberg.


Slutbesiktning sker i juli och i augusti med drönare.

Bilden visar två män som står framför en stor byggnad med stora fönsterpartier. Männen tittar rakt in i kameran.
Erik Larsson och Björn Lundberg.
Bilden visar en stor byggnad med glasfasad. Framför byggnaden står två män och samtalar.
Bilden visar en man som tittar rakt in i kameran. I bakgrunden syns en stor byggnad med glasfasad.
Thomas Olofsson, V. Pro, Göteborg.

Följ oss