Svevind växer i nya lokaler

Vindkraftsprojekten i Markbygden står inför nya utmaningar. Med alla tillstånd på plats ligger stort fokus på att lägga grund för den fortsatta utbyggnaden. – Nu behöver vi öka personalstyrkan, säger Fredrik Bäcklund, mark- och anläggningsansvarig vid Svevind i Piteå. Under våren har Svevind flyttat en våning upp, till Norrbottensmusikens gamla lokaler i Acusticum 4, Piteå Science Park. Här kan de blicka ut över områdets kanske bästa utsikt med stora fönster åt flera håll. – Det känns riktigt bra. Vi har tidigare varit lite utspridda men nu blir vi alla samlade och får dessutom tillgång till ett eget mötesrum, säger Fredrik Bäcklund som är mycket nöjd med lösningen och kommunikationen med Piteå Näringsfastigheter. En anledning till flytten är att de kommer att bli fler. Idag jobbar fem personer vid Piteåkontoret och till hösten utökas styrkan med ytterligare ett par personer. – Vi befinner oss i ett skede när det händer mycket inom våra projekt. Alla tillstånd är klara och nu tilltar arbetet med att förbereda för den kommande utbyggnaden. Lägger grunden för vindkraftsetablering Svevinds affärsidé är att planera, utveckla och sälja landbaserade vindkraftsprojekt. – Vi tar fram helt färdiga tillstånd för att etablera vindkraftsanläggningar och söker aktörer som är beredda att investera i dem, säger Fredrik Bäcklund. Först gäller det att hitta en plats som lämpar sig för en vindkraftsanläggning. Sedan börjar arbetet med att ta fram tillstånd som senare gör det möjligt att bygga. En ny vindkraftsetablering innebär årslånga processer. – Det är ett långsiktigt och komplicerat arbete med många myndighetskommunikationer och annat som måste utredas och förberedas. Redo för nästa steg Markbygden väster om Piteå blev aktuellt för etablering av vindkraft i mitten av 2000-talet, tack vare de goda vindförutsättningarna. Planen är att etablera Sveriges största vindkraftspark här. Visionen är att installera 1101 vindturbiner. Dessutom förbereder Svevind infrastruktur och nya vägar. – Vi måste även se till att området blir tillgängligt. Det blir som ett samhälle, bland annat ska det byggas 50-60 mil nya vägar. Svevind har en egen bergtäkt i Markbygden som förser området med grus till vägar och kranplaner samt betong till fundamenten. – Det sparar både tid och är bra för miljön att materialet finns i området, säger Fredrik Bäcklund. Fullt utbyggt ska Markbygden generera ca 10 terawattimmar, vilket är 7 % av Sveriges behov och nästan lika mycket som Luleälven genererar idag. – Nu ser vi fram emot att ta nästa steg och hitta lösningar för den fortsatta utvecklingen av vindkraftsparken i Markbygden, säger Fredrik Bäcklund. [caption id="attachment_1647" align="aligncenter" width="670"]Svevind 1 Fredrik Bäcklund, mark- och anläggningsansvarig vid Svevind som nu finns på våning tre i Acusticum.[/caption] FAKTA Svevind Svevind erbjuder erfarna team inom projektledning, finansiering, byggledning och drift av vindparker. Företaget grundades i Tyskland 1995. Svevind AB etablerades i Sverige 1998. Företaget har ca 20 anställda med kontor i Umeå (hk) samt Piteå och Dresden. Svevind solution är ett dotterbolag med två anställda i Piteå som övervakar drift och service. Skärmavbild 2016-07-01 kl. 12.35.36 FAKTA Markbygden Markbygden ska bli Sveriges största vindpark. Området har en yta av 500 kvadratkilometer som sträcker sig ända mot gränsen till Arvidsjaurs kommun. Upp till 1101 vindkraftverks ska byggas i tre etapper, varav samtliga har vunnit laga kraft. Den första etappen omfattar 314 verk, varav 48 är färdigställda: 12 i Dragaliden och 36 vid Skogberget. Varje vindsnurra på Skogberget är totalt ca 185 meter hög med en total vingdiameter på 92 meter. Ett ställverk är i full drift och ett andra är projekterat. Markbygden kommer att generera ca 10 terawattimmar per år, vilket motsvarar ca 7 % av Sveriges elkonsumtion. [caption id="attachment_1655" align="aligncenter" width="755"]Markbygden Foto: Svevind[/caption]

Följ oss