Tack Markus!

Markus Lindgren.

Varje år tar PnF emot feriearbetande ungdomar för att utföra enklare arbetsuppgifter i bolagets fastigheter. Den här sommaren har Markus Lindgren arbetat med att handleda ungdomarna.

Vi säger tack till Markus Lindgren som jobbat hos oss i sju veckor med att handleda ferieungdomar.
– Det har varit roligt och varierande med olika arbetsområden, säger Markus.
Efter sommaren återgår han till sina studier till civilingenjör inom IT vid Uppsala universitet.

Ungdomarna har sökt arbete hos Piteå kommun och därefter placerats hos olika kommunala verksamheter eller kommunala bolag. Ett utmärkt tillfälle att prova på ett jobb och skapa erfarenheter inför arbetslivet.

Följ oss