Tack till våra hyresgäster!

I slutet av 2022 genomfördes en kundundersökning bland PnF:s hyresgäster.
Nu kan vi presentera resultatet: Ett NKI (nöjd-kund-index) på 78 berättar om ett starkt förtroende mellan oss och våra hyresgäster. Vi är tacksamma och stolta.


Kundundersökningen genomfördes för fjärde gången och är ett viktigt verktyg för PnF att fortsätta utvecklas och möta hyresgästernas behov. Undersökningen genomfördes av oberoende part, Netigate, och skickades ut via e-post till hyresgäster i slutet av 2022. Hyresgäster fick besvara frågor om upplevelsen av att vara hyresgäst hos PnF.


Med en svarsfrekvens på 47 procent av PnF:s samtliga hyresgäster kan ett NKI- resultat på 78 presenteras. Ett resultat som placerar PnF strax ovanför branschsnittet som är 77.
– Vi vill hela tiden bli bättre och vi värdesätter den respons vi får. Vi är tacksamma över all dialog som vi har med våra hyresgäster, och vi ser utvecklingsområden där vi kan bli bättre, säger Johannes Lidström, marknadschef.


Undersökningen visar på generellt höga betyg inom många områden med framträdande styrkor i service vid felanmälan, drift och fastighetsskötsel samt kundvård och personlig service.
Inom utvecklingsområden riktas fokus mot förbättringar inom ventilation/luftkvalitet, utomhusmiljö och lokalers standardskick.

– Med hjälp av undersökningens resultat kan vi ringa in kommande åtgärder och satsningar.
Vi fortsätter självklart prioritera den personliga kontakten med våra hyresgäster. På så sätt kan vi utvecklas tillsammans. Målet är att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för våra hyresgäster, säger Linda Rosén, VD.


I samband med kundundersökningen skänkte PnF 5 000 kronor i grundbelopp plus 50 kronor per inskickat svar till välgörande ändamål. Totalt landade summan på 10 000 kronor som oavkortat gick till Barncancerfonden.


Tack till alla hyresgäster som bidrog.


FAKTA / Resultat på NKI-undersökningar:

2015 – 71
2018 – 70
2020 – 69
2022 – 78 (branschindex 77)

Följ oss