Tailorbird skräddarsyr starka varumärken

Säg hej till Tailorbird! Malin Hollström, Moa Mellberg och Niklas Berg.

Vi hälsar på hos Tailorbird som består av Malin Hollström, Moa Mellberg och Niklas Berg, en nyskapande trio som agerar förstärkning för företag som utvecklar sitt strategiska varumärkesarbete.

Tailorbird startades 2020 av Malin Hollström, vd, och Niklas Berg, affärsutvecklare. Affärsidén är att hjälpa företag att sätta upp eller stärka sitt strategiska varumärkesarbete. Sedan starten har Moa Mellberg, hållbarhetsstrateg, anslutit till Tailorbird eftersom hållbarhet är en nyckel när företag utvecklar starka varumärken för framtiden.
– De företag vi arbetar med har vetskap om att det strategiska varumärkesarbetet har potential att utvecklas men saknar våra kompetenser anställda i bolaget. Vårt upplägg är att vi går in och förstärker bolaget under 3-12 månader, säger Malin. Hon ansvarar för att utveckla kundupplevelsen och säkerställa den övergripande strategin i de projekt Tailorbird arbetar med.

Förutsättningar att växa
Tailorbird sökte en personlig lokal. I dialog med PnF föll valet på det så kallade Pepparkakshuset,
ett unikt hus på Furunäset från tidigt 1900-tal. Som nystartat bolag upplever Tailorbird att de ges förutsättningar att växa. Med hjälp av PnF kunde företaget också få tag i begagnade möbler.
Ett koncept som passar ett företag som arbetar med hållbarhet.

Ingången kan vara att man vill nå en ny marknad eller en ny kundgrupp.

Malin Hollström

Adderar konkurrensfördelar
Företag som söker sig till Tailorbird vill stärka sitt varumärkes- och hållbarhetsarbete.
– Vi jobbar med företag som står mitt i en förändring och vill bli mer hållbara samtidigt som de får affärsnytta, säger Moa.
– Ingången kan vara att man vill nå en ny marknad eller en ny kundgrupp, tillägger Malin. Resultatet av varumärkesarbetet är konkurrensfördelar som kan leda till ökad försäljning, ökad marginal eller möjlighet att attrahera rätt personal.

– I framtiden tror vi att kombinationen av våra tjänster kommer att bli ännu viktigare. Inom vissa branscher kanske man klarar sig utan hållbarhetsbiten än så länge. För att överleva på marknaden framöver kommer hållbarhetsarbetet få en allt större plats i varumärkesstrategin, säger Moa.

Vi har kunder vars idéer sträcker sig utanför regionen och landets gränser. I den expansionsfasen kan vi komma in och göra nytt.

Niklas Berg

En gemensam nämare

En kund som Tailorbird arbetar med är Acamp, ett airbnb för campare. Konceptet handlar om att campare kan hyra ställplatser av privatpersoner. Men att ringa en specifik bransch bland kunderna är svårt. En gemensam nämnare är att företagen har kunskap om vikten av varumärke och hållbarhet samt en ambition att satsa.

– Vi har kunder vars idéer sträcker sig utanför regionen och landets gränser. I den expansionsfasen kan vi komma in och göra nytta, säger Niklas.

Väcker känslor
Niklas roll i arbetet handlar om att göra varumärket känt.
– Min uppgift är att säkerställa att en produkt eller insats får den exponering som behövs, säger han och fortsätter:
– En del bolag har ett bra hållbarhetsarbete, men berättar inte om det. För mig handlar det också om att paketera varumärket så att det väcker känslor.

Vilka är de största utmaningarna när företag ska stärka sin hållbarhetsprofil?

–Många har inte insett vilka affärsfördelar hållbarhetsprofilering kan ge. Då vågar man inte satsa på att göra en förändring, säger Moa och tillägger:
– Ser företag inte affärsmöjligheterna kommer de inte att vara beredda att lägga de resurser som krävs för en omställning. Företag är inte beredda att satsa tillräckligt med tid och pengar på goodwill. Det räcker inte att det känns bra i hjärtat om det inte också är långsiktigt lönsamt.Fakta Tailorbird

  • Bildades 2020 av Malin Hollström och Niklas Berg som tidigare arbetat ihop på reklambyrån In The Cold.
  • Företagsnamnet knyter an till den faktiska skräddarfågeln. En fågel som samlar löv och pickar hål i kanterna på löven. Med hjälp av små grenar och strån syr den sedan ihop ett bo. Fågeln är också en förebild när det kommer till hållbarhet: När löven blir bruna eller dåliga byter fågeln ut dem, istället för att bygga ett nytt bo.

Fakta Pepparkakshuset

  • Huset är ritat 1909 av arkitekten Viktor Åström och byggdes året därpå.
  • Från början var det personalbostad för områdets tillsynsman.
  • Genom åren har huset inrymt olika verksamheter som förskola, kontor och musikstudio.

Följ oss