Välkommen Veronica!

Förra veckan presenterade vi Lisa Viklund som en av våra två nya medarbetare och nu vill vi presentera den andra. Veronica Bäcklund anslöt till Piteå Näringsfastigheter 1:a februari i år som projektansvarig och efterträder Kurt Nilsson som kommer att gå i pension senare i år. Veronica kommer att ansvara och styra det gemensamma arbetet och för alla skeden av byggprojekt som PnF genomför, som till exempel under år 2020 var 38 till antalet, samt ingå i PnFs ledningsgrupp. Om du behöver komma i kontakt med Veronica når du henne på: 0911 - 933 86 och veronica.backlund@pnf.se Veronica har närmast varit konsult hos Tyréns som projekt-, bygg- och projekteringsledare och har varit där de senaste 12 åren. Hon har under sitt hela yrkesverksamma liv arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen, klivet till projektansvarig på PnF ligger därmed helt i linje med hennes bakgrund. Veronica har även en viss koppling till PnF sedan tidigare där hon i ett antal projekt har arbetat för PnF och känner därmed till en del av bolaget, personalen och fastigheterna. Det är till en god fördel i starten, inte minst under pandemitiderna då alla medarbetare inte finns samlade på samma kontor. På fritiden umgås Veronica gärna med familjen, läser en god bok och satsar på att återuppta golfspelandet igen.
-"Det känns bra att kunna dra nytta av de erfarenheter och kontakter som jag byggt på mig under åren och samtidigt spännande och utvecklande med min nya roll på PnF som projektansvarig. Jag hoppas kunna bidra till lyckade projekt för så väl PnF som för hyresgästerna." Avslutar Veronica.
Vi på är stolta över att Veronica har anslutit sig till oss och önskar henne varmt välkommen till oss!

Följ oss