Var med och bidra till biologisk mångfald

Denna sommar har varit den första för våra bin på Furunäset Företagsby. En sommar som vädermässigt var varm i juni och augusti men kall i juni och generellt varit en sämre sommar för honungsproduktion då blommorna hade det tufft i juli. Trots detta har bina i kuporna arbetat flitigt och haft mycket blommor att besöka i närområdet. En stor bidragande orsak till det är att Piteå Kommun haft som tema "en bisak" för årets blomplanteringar med olika sorters blommor som blommat genom hela säsongen, från tidig sommar till sen sommar och gett bina och andra pollinerande insekter goda förutsättningar. Vår bikupa producerade 16 kilo honung som vi sedan fått ta del av i glasburkar där huvudentrén på Borgen pryder etiketten tillsammans med loggan för Furunäset Företagsby. Vi på PnF vill göra mer för miljön, den biologiska mångfalden och värna för binas överlevnad. Vi vill också att våra hyresgäster ska ha möjlighet att ta del av det arbetet, jobba med hållbarhet, värna om platsen vi verkar på och dessutom få ta del av den honung som bina producerar. Därför kommer det att från nästa år finnas möjlighet att äga en del av en bikupa eller en hel kupa. Om du och ditt företag, som hyresgäst hos oss, är intresserade av detta kontakta då Jenny Bergman via 0911-933 99 eller jenny.bergman@pnf.se för mer information. När bikuporna placerades på vår företagsby berättade vi om det här: https://www.pnf.se/100-000-nya-hyresgaster-pa-furunaset-foretagsby/  [galleri]

Följ oss