Viktig information angående ny lag om rökförbud vid entréer

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft (Lag (2018:2088). Lagen innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer. Bland annat blir det förbjudet att röka vid entréer dit allmänheten har tillträde. Som fastighetsägare är vi ansvariga att informera om detta. Vid införandet kommer vi att sätta upp skyltar utanför entréer där förbudet tydligt framgår samt informera våra hyresgäster genom mail, nyhetsbrev, hemsida och Facebook. Vi kommer även att flytta eller ta bort de askkoppar som finns placerade vid entréer. Den som har en verksamhet med egen ingång, exempelvis en butik, restaurang eller ett café, är ansvarig att se till att förbudet efterföljs. Om det gäller en entré till ett kontorskomplex eller där flera olika företag har sina verksamheter är det vi som fastighetsägare som bär detta ansvar. Läs mer om lagen här: www.folkhalsomyndigheten.se Vi ber er att respektera den nya lagen och att sprida informationen på er arbetsplats. Hälsningar från hyresvärden Piteå Näringsfastigheter AB med bolag

Följ oss