Information om laddplatser för el- och hybridbilar

Antalet laddbara fordon ökar stadigt och vi vill göra vad vi kan för att främja nyttjandet. Vi erbjuder våra hyresgäster ett antal laddplatser för el- och hybridbilar.

För närvarande finns åtta uttag på Acusticum/Berget. Varje stolpe är försedd med en 16 amperes säkring med ett effektuttag på 3,7 kW. Laddplatserna avser långtidsladdning, vilket innebär att den som hyr plats får en kod till en specifik laddningsstolpe. Dessa är grönmålade och märkta med en skylt som anger att platsen endast får användas av el-/hybridbilar. Inga andra får ställa sig på dessa parkeringsplatser som, till skillnad från vanliga motorvärmarplatser, är personliga. Vänligen respektera detta. För tillfälliga besök på området Acusticum/Berget finns publika laddplatser som betalas via appen Aimo Park. Kontakt: Marina Wiklund, tel. 0911-933 83 eller marina.wiklund@pnf.se

Följ oss