Viktig information om laddplatser för el- och hybridbilar

Antalet laddbara fordon ökar stadigt och vi vill naturligtvis göra vad vi kan för att främja nyttjandet och möta nya behov. Nu erbjuder vi våra hyresgäster ett antal laddplatser för el- och hybridbilar.

I ett första skede kommer det att finnas åtta uttag på Furunäset och lika många vid Acusticum/Piteå Science Park. Varje stolpe förses med en 16 amperes säkring med ett effektuttag på 3,7 kW. Laddplatserna avser långtidsladdning vilket innebär att den som hyr plats får en kod till en specifik laddningsstolpe. Dessa kommer att vara grönmålade och märkta med en skylt som anger att platsen endast får användas av el-/hybridbilar. Observera att inga andra får ställa sig på dessa parkeringsplatser som, till skillnad från vanliga motorvärmarplatser, är personliga. Vänligen respektera detta.   [caption id="attachment_1763" align="aligncenter" width="600"]laddplatser-2 Laddplatserna är förhyrda och personliga. Överträdelse innebär böter.[/caption] Redigerat 190603: Elstolparna hyrs på årsbasis till en årskostnad + indexuppräkning. För tillfälliga besök på området Acusticum/Piteå Science Park inväntas beslut för en betaltjänst, i dagsläget finns ingen möjlighet att hyra stolpe per timme/dag. Kontakta oss för bokning: Acusticum: Marina Wiklund, tel. 0911- 933 83 eller marina.wiklund@pnf.se. Furunäset: Carina Lundström, tel. 0911-933 95 eller carina.lundstrom@pnf.se. Tekniska frågor: Drifttekniker Anders Sundqvist på tel. 0911-933 88. [caption id="attachment_1762" align="aligncenter" width="600"]laddplatser-1 Vår drifttekniker Anders Sundqvist svarar gärna alla tekniska frågor.[/caption]