Våra satsningar på solenergi

PnF skapar hållbara lösningar för sina fastigheter. På Furuvalvets tak i Furunäset Företagsby finns en solcellsanläggning på 387m² och på Tennishallen i stan har vi investerat i cirka 172 kvadratmeter fasadmonterade solcellspaneler. 
– Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan och skapar hållbara lösningar för våra fastigheter. Vi vill göra vad vi kan för att bidra till kommande generationer, säger Marcus Edlund, driftchef.


Solceller på Furuvalvet
Solcellerna på Furuvalvets tak installerades 2020. Furuvalvets plåttak är också idealiskt för solcellsmontage, dess orientering i förhållande till väderstrecken ger optimal solexponering. De 132 solcellspanelerna är av märket Canadien Solar Mono och är på 320W vardera. När panelerna presterar som bäst, till exempel under en solig sommardag, kan de nå upp till 42,24 kWp. Förkortningen står för kiloWattpeak, den enhet som används för att mäta toppeffekten under särskilt gynnsamma förhållanden.


Solceller på tennishallen
Solcellerna på Tennishallen (Hellströms arena) har en rätt unik lösning genom fasadmontage. Även om solpaneler oftast placeras på tak för att fånga mer sol, finns i norrbottniskt klimat en stor fördel med att montera dem på väggar: Panelerna blir inte täckta med snö och kan därför fortsätta producera. Trots att montagesystemen är framtagna för tak har de anpassats för väggmontering.

Totalt är cirka 172 kvadratmeter solpaneler monterade på väggarna, och de förväntas generera ungefär 28 000 kWh elektricitet per år.
– Vi ser solcellernas placering som en möjlighet att inspirera fler till energieffektiva lösningar. Det handlar om både besökare och förbipasserande på Timmerleden, säger Marcus.

Läs mer om Piteå Näringsfastigheters investeringar i solceller:
Furuvalvet, Furunäsets företagsby
Tennishallen, Backen i stan

Solceller på Furuvalvets tak.
Solceller på Tennishallen.

Följ oss