Vi vill bidra till en hållbar värld

Bilden visar en kvinna i en korridor. Hon har på sig en gråmelerad jacka med krage. Bakgrunden visar en korridor med höga fönster.

Vi arbetar för en hållbar framtid. I samband med renoveringen av Swedbanks nya lokaler i Borgen överträffades våra förväntningar gällande ambitionen att minska osorterat avfall: Med ett uppsatt mål på max 15 procent blev endast 3,5 procent av avfallet osorterat.

Vi strävar efter förbättrad miljöprestanda i både vår verksamhet och våra byggprojekt. Ett bra exempel är vårt arbete med renoveringen av Swedbanks lokaler i Borgen. Arbetet präglades av ett starkt engagemang för att minimera osorterat avfall. En framgångsfaktor var logistiken kring utlastningen som säkerställdes tidigt med Pireva och entreprenörer. Resultatet blev en speciellt framtagen lastbrygga, som bidrog till att entreprenörerna kunde sortera direkt på plats i uppställda containrar och samlingskärl.
– Det är viktigt att vi hushåller med jordens resurser. Vi jobbar både med återbruk och med återvinning där en del handlar om att minimera osorterat material, säger Veronica Bäcklund, projektchef.


Med ett uppsatt mål på max 15 procent osorterat avfall överträffades våra förväntningar: endast 3,5 procent av avfallet blev osorterat, det vill säga inte fullt fyra ton av totalt 250 ton byggnadsmaterial
– Ur ett hållbarhetsperspektiv vill man gå från deponi och osorterat avfall mot återvinning och återbruk av byggnadsmaterial, säger Veronica.


Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Piteå Näringsfastigheters hållbarhetsvision
Renoveringsarbetet i Borgen


Foto: Jens Ökvist.

Följ oss