Gemensam inköpsfunktion

Inköp

PnF är en del av Piteå kommunföretags gemensamma inköpsfunktion. Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av ramavtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen.

Kontakta inköpsavdelningen:

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen.

Kontakta inköpsavdelningen:

Rebecka Granström, inköpschef Tel. 0911 – 664 06

Frida Larsson
Tjänster – Tel. 0911 – 644 48
Erik Söderlund
Varor & Produkter – Tel. 0911 – 644 47
Ulrike Schäufele
Ramavtal entreprenader och tekniska konsulttjänster – Tel. 0911–648 90
Linn Viklund
IT, Fordon & Finansiella tjänster – Tel. 0911 – 648 87
Stephan Winneborn
Entreprenad – Tel. 0911 – 648 50


Vår ambition är att arbeta affärsmässigt genom alla led i inköpsprocessen samt att följa gällande lagstiftning. Här publicerar vi alla aktuella upphandlingar.

Har du frågor eller funderingar gällande inköp? Kontakta då inköp via inkop@pnf.se

Kontaktuppgifter

Vad upphandlar PnF just nu?

Upphandlingar hos PNF

Följ oss