Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift – ‘driften’ som vi kallar den.

Här hittar du all personal på driften. Har du en specifik fråga angående ett visst bolag eller fastighet? Här kan du se vilka ansvarsbolag och fastighetsobjekt som hanteras av respektive person och deras kontaktuppgifter nedan.

Marcus Edlund
Drift- och underhållschef, övergripande ansvarig.

Anders Sundqvist
Områden: Furunäset Företagsby.
Objekt: Borgen, Blåsaren, Fixaren, Kotten, Kreatören, Pepparkakshuset, Portvakten, Potatiskällaren, Saxaren, Utkiken, Valvet, Visionären och Vårdaren.

Niklas Lundman
Områden: Rondellens industriområde, Noliaområdet, Haraholmen, Industrigatan.
Objekt 4, 15, 33, 41, 48, 51 och Trähallen AB.

Johan Söderlund
Områden: Öjebyn, Öhns industriområde, Kolugnsvägen, Tallhedens industriområde.
Objekt 3, 5, 7, 8, 9, 11, 22, 34, 35, 37, 43 och Svenska Kompositbyn AB,

Jens Jarblad
Områden: Centrala stan, Backen.
Objekt 2, 16, 44 och KB Stadsvapnet samt energiövervakning och styrning i hela fastighetsbeståndet.

Roland Mäki
Områden: Öjebyn, Norrfjärden, Rosvik.
Objekt 12, 14, 49, 50, Hedfastigheter i Piteå AB och Norrfab i Piteå AB.

Ida Lindgren
Områden: Berget/Acusticumområdet
Objekt: 13, 23, 28, 30, Nevatko AB och Fermaten KB.


E-post

För att skicka e-post skriv fornamn.efternamn@pnf.se

Marcus Edlund

Drift- och underhållschef

0911 - 933 79

Anders Sundqvist

Drifttekniker

0911 - 933 88

Niklas Lundman

Drifttekniker

0911 - 933 80

Johan Söderlund

Drifttekniker

0911 - 933 87

Jens Jarblad

Drifttekniker

0911 - 933 77

Ida Lindgren

Drifttekniker

0911-933 84

Roland Mäki

Drifttekniker

0911-933 78

Följ oss