Ekonomi

Ekonomiavdelningen

Här hittar du all personal på ekonomiavdelningen. Har du en specifik fråga angående ett visst bolag eller fastighet? Här kan du se vilka ansvarsbolag som hanteras av respektive person och deras kontaktuppgifter nedan.

Annika – Ekonomichef, ansvar över koncernen
Marina – Piteå Näringsfastigheter AB, Mallita i Piteå AB
Carina – AB Furunäsets Fastigheter, KB Stadsvapnet, Hedfastigheter AB, Norrfab i Piteå AB, Trähallen AB
Susanne – Svenska Kompositbyn AB, Nevatko AB, Fermaten AB

E-post

För att skicka e-post skriv fornamn.efternamn@pnf.se

Annika Bergstedt

Ekonomichef

0911 - 933 89

Marina Wiklund

Controller

0911 - 933 83

Susanne Utterström

Ekonomiassistent

0911 - 933 73

Carina Lundström

Ekonomiassistent

0911 - 933 75

Följ oss