Ledningsgrupp

Vill du komma i kontakt med vår ledningsgrupp?

Björn Lundberg – VD, 0911-933 81
Annika Bergstedt – Ekonomichef, 0911-933 89
Veronica Bäcklund – Projektchef, 0911- 933 86
Marcus Edlund – Drift- och underhållschef, 0911- 933 79
Johannes Lidström – Marknadschef, 0911- 933 71

E-post

För att skicka e-post skriv fornamn.efternamn@pnf.se

Björn Lundberg

VD

0911-933 81

Annika Bergstedt

Ekonomichef

0911-933-89

Veronica Bäcklund

Projektchef

0911-933 86

Marcus Edlund

Drift- och underhållschef

0911-933 79

Johannes Lidström

Marknadschef

0911-933 71

Följ oss